info@stichtingbitja.nl

Over stichting Bitja

Bitja betekent dochter van God en dit is een prachtige omschrijving voor een gelovige vrouw. In 2010 hebben we Stichting Bitja opgericht met als doel mensen in Nederland dichterbij God te brengen. Dit doen wij door het organiseren van themabijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een vrouwendag.

“In hen wordt weerspiegeld wie Ik ben” (Joh. 17:26)

Op deze bijeenkomsten spelen kerkmuren geen rol, maar is de Bijbel onze leidraad. We willen zorgen dat er vrolijkheid en vrede heerst en dat vriendschappen worden geboren. Maar bovenal dat mensen voor het eerst of opnieuw Jezus mogen leren kennen. Want als de Heilige Geest in hun harten gaat werken, wordt God ook in hen weerspiegelt.

Wij steunen de vrouwen in Roemenië

In de voorgaande jaren hebben we altijd onze vrienden Ina en Jacob in India gesteund, omdat zij daar veel kinderen opvingen die seksueel misbruikt waren. Inmiddels hebben zij zich helemaal gericht op de evangelisatie in India en zijn de meeste kinderen waar zij voor zorgden volwassen.
Daarom hebben wij gekozen voor een nieuw doel, namelijk de vrouwen/moeders in Righin in Roemenië. En als we zeggen moeders zijn die vaak meisjes van 16 met een stuk of 3 kinderen,
die weinig tot geen middelen hebben om voor ze te zorgen.
Voor hen gaan we samen met de christelijke organisatie Phoneo een pand aankopen, waar vrouwen een veilige plek krijgen, maar ook ondersteuning in hun dagelijks leven. Zoals zorgen dat er wasmachines komen te staan en er medische hulp, maar ook hulp bij de opvoeding is en ….dat ze Jezus kunnen leren kennen.
Inmiddels worden er al vrouwenmiddagen georganiseerd en is het net als Bitja in Nederland de bedoeling om vrouwen af en toe ook in de watten te kunnen leggen.
Maar hier is natuurlijk geld voor nodig.

We vertellen er graag meer over op de vrouwendag.

Help jij mee? Wij nodigen je van harte uit voor onze vrouwendag.